8 giờ:23 phút Thứ ba, ngày 29 tháng 11 , 2016

Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng

Sáng 28-11, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Phan Văn Giang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ; dự hội nghị còn có Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; các đồng chí là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và các cơ quan chức năng của Quân chủng. 
Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ảnh: QĐND

Sau 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng, đến nay hệ thống các văn bản về lĩnh vực quốc phòng, cơ bản được hoàn thiện. Trong chính sách quốc phòng, Đảng và Nhà nước thực hiện nhất quán đường lối, chính sách quốc phòng mang tính chất hoà bình, tự vệ, thể hiện rõ chủ trương không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế, chủ động giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ bằng các biện pháp hoà bình.

Báo cáo cũng khẳng định chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đã và đang được thực hiện hiệu quả góp phần củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, duy trì sức mạnh quân sự ở mức cần thiết để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng
chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.
Ảnh: BÙI ĐỨC

Qua hơn mười năm thực hiện Luật Quốc phòng về công tác phòng không nhân dân (PKND) đã đạt được nhiều kết quả thiết thực khẳng định vị trí, tầm quan trọng của PKND là một nội dung quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự; hệ thống văn kiện về PKND được xây dựng tương đối đầy đủ; Ban Chỉ đạo PKND các cấp được kiện toàn đúng đủ thành phần; Công tác tuyên truyền giáo dục về PKND được quan tâm và triển khai đồng bộ ở các cấp; các địa phương thực sự coi trong việc xây dựng thế trận PKND ở các cấp, khả năng SSCĐ, quản lý vùng trời có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên rõ rệt.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng PK-KQ đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt theo đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng xây dựng thế trận PKND gắn liền với các hoạt động của của lực lượng Phòng không 3 thứ quân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên phạm vi cả nước, tạo nên một hệ thống hỏa lực liên hoàn, rộng khắp, nhiều tầng, nhiều lớp, có hiệu quả, tiêu diệt các phương tiện xâm nhập và tập kích đường không của các thế lực thù địch, góp phần, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác PKND cũng còn gặp các khó khăn, hạn chế như: Còn thiếu các văn bản hướng dẫn hoạt động công tác PKND; nội dung hoạt động công tác PKND của các đơn vị, địa phương chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, còn các nội dung khác chưa được chú trọng, đầu tư; cán bộ tham gia ban chỉ đạo các cấp mang tính kiêm nhiệm...

Tóm tắt các tham luận, ý kiến của các đại biểu, Trung tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến làm cơ sở bổ sung, hoàn thiện dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, đúng thời gian theo quy định. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong xây dựng nội dung để dự án luật bảo đảm nguyên tắc, mục tiêu, nội dung, tiến độ, quá trình soạn thảo. Nội dung thể hiện trong Luật phải bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với Hiến pháp năm 2013, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT nhân dân, đồng thời thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, QP-AN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Bổ sung những quy định mới để giải quyết những vấn đề nhiệm vụ quốc phòng đặt ra trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website