18 giờ:38 phút Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 , 2024

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính trong Quân chủng Phòng không - Không quân

Trong những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn tác động, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) và cấp ủy, chỉ huy các cấp, ngành Tài chính Quân chủng đã có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật về tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính trong Quân chủng Phòng không - Không quân
Phòng Tài chính Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác tài chính năm 2024 tại Cục Hậu cần Quân chủng.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Thái Doãn Hạnh - Trưởng Phòng Tài chính Quân chủng PK-KQ cho biết: “Thời gian qua, Phòng Tài chính đã thường xuyên tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng ban hành các chỉ thị, quy chế, quyết định, hướng dẫn về công tác tài chính trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập dự toán ngân sách, tiếp nhận, phân bổ và giao dự toán ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính. Ngành Tài chính Quân chủng đã tập trung bảo đảm tốt đời sống, công tác chính sách, vật chất, tinh thần cho bộ đội; bảo đảm tốt tài chính cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), giáo dục - đào tạo, hậu cần, kỹ thuật, mua sắm vũ khí, trang bị và những chương trình, dự án lớn của Quân chủng, đáp ứng kịp thời cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”.

Theo đó, công tác lập dự toán được đổi mới căn bản về chủ thể lập, phân bổ ngân sách; trình tự, thủ tục, phương pháp tiến hành đúng hướng dẫn của cấp trên; chất lượng dự toán từng bước được nâng lên rõ nét, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý và điều hành ngân sách. Công tác phân bổ dự toán được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc, tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo thứ tự ưu tiên như: Bảo đảm SSCĐ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo tại học viện, nhà trường, bảo đảm cho công tác Đảng, công tác chính trị; nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật, tính toán chặt chẽ các nhu cầu mua sắm trang bị, đầu tư chiều sâu công nghệ nâng cao năng lực sửa chữa của các nhà máy, xăng dầu, đặt hàng sản xuất và xây dựng cơ bản.

Trong công tác bảo đảm tài chính cho hoạt động thường xuyên, Quân chủng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn và các khoản chi cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn trong các dịp lễ, Tết, không để xảy ra sai sót, vướng mắc. Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ chi tiêu đầy đủ yếu tố pháp lý, được cơ quan kiểm toán cấp trên đánh giá cao. Bên cạnh đó, ngành Tài chính Quân chủng còn quản lý chặt chẽ kinh phí chi thường xuyên cho quốc phòng, phục vụ công tác quản lý, công tác chuyên môn, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật; bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần theo Thông tư 138/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, đồng thời tiếp nhận và bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu sử dụng xăng dầu cho các nhiệm vụ; làm tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội; chủ động, tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, vệ sinh phòng dịch, tăng cường công tác bảo đảm sức khỏe cho phi công, thành viên tổ bay và học viên bay. Tích cực củng cố sửa chữa doanh trại, doanh cụ, cảnh quan, môi trường... Tổ chức tiếp nhận và nghiệm thu trang bị kỹ thuật, phương tiện xe-máy theo các hợp đồng nhập khẩu, sửa chữa, cải tiến trang bị kỹ thuật theo kế hoạch. Thực hiện thanh quyết toán ngân sách mua sắm vật tư, trang thiết bị, tài sản bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng thủ tục pháp lý.

Trong đầu tư xây dựng cơ bản, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tư lệnh Quân chủng, trên cơ sở các nguồn vốn được giao, ngành Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư thực hiện đầu tư nghiêm túc, đúng quy chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nhờ đó, công tác tài chính trong xây dựng cơ bản được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm sử dụng tài chính đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, chất lượng các công trình xây dựng được bảo đảm.

Đề cập đến phương hướng trong thời gian tới, Thượng tá Thái Doãn Hạnh nhấn mạnh: Trên cơ sở kết quả đạt được, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính; tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính mới trong Quân đội theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, phù hợp với đặc thù quốc phòng. Lãnh đạo công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công chặt chẽ, thống nhất, toàn diện, hiệu quả; tiếp nhận các nguồn lực tài chính bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ. Cùng với đó, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án, đề án mua sắm, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, sản xuất quốc phòng. Đặc biệt là các dự án đã có chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, dự án đang vướng mắc trong triển khai thực hiện với phương châm đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả và đạt tiến độ theo kế hoạch. Quản lý chặt chẽ nguồn thu của các đơn vị hoạt động có thu phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế được giao. Triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới và chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang, cơ yếu bảo đảm chặt chẽ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. Bảo đảm tốt hơn đời sống cán bộ, chiến sĩ và hậu phương Quân đội; các chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp cho bộ đội. Chú trọng ứng dụng phần mềm quản lý tài chính, phần mềm kế toán, ứng dụng tin học vào công tác quản lý, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số ngành Tài chính. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, xây dựng ngành Tài chính Quân chủng vững mạnh, cán bộ, nhân viên tài chính có đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website