20 giờ:44 phút Thứ năm, ngày 23 tháng 2 , 2017

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của Quân chủng PK-KQ

Chiều 23-2, Đoàn công tác của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác PBGDPL và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của Quân chủng PK-KQ.

Làm việc với đoàn có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; Thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; các đồng chí trong Hội đồng phối hợp PBGDPLvà các đồng chí thủ trưởng các cơ quan khối pháp chế của Quân chủng PK-KQ.
Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của Quân chủng PK-KQ
Đồng chí Tư lệnh Quân chủng PK-KQ báo cáo tình hình
công tác PBGDPL với Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng.
Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của Quân chủng PK-KQ
Quang cảnh buổi làm việc.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng, Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng đã báo cáo với Đoàn kiểm tra kết quả công tác phối hợp PBGDPL và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của Quân chủng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch đã triển khai năm 2016. Báo cáo nhấn mạnh: Năm 2016, lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp có nhận thức đúng và luôn quan tâm đến công tác PBGDPL; coi PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, của Tổng cục Chính trị về công tác PBGDPL. Tích cực đổi mới hình thức, phương pháp công tác giáo dục pháp luật phù hợp đặc điểm công tác đơn vị và khả năng, trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và công nhân viên chức. Nhiều đơn vị đã vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Kết hợp giữa giáo dục pháp luật với giáo dục thường xuyên, giáo dục chính trị theo chương trình cơ bản; gắn việc chấp hành pháp luật với thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Phát huy tốt vai trò các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan trong khối pháp chế cả trong và ngoài Quân đội tham gia giảng dạy pháp luật ở đơn vị cơ sở. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục pháp luật với quản lý hành chính, quản lý kỷ luật, góp phần giữ vững sự ổn định trong Quân chủng.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của Quân chủng PK-KQ
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân chủng PK-KQ
chụp ảnh lưu niệm với 
Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng.

Kết luận sơ bộ kiểm tra, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng đối với công tác phối hợp PBGDPL. Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Quân chủng được duy trì nghiêm túc, phong phú, hiệu quả, bảo đảm đúng quy định của trên. Công tác PBGDPL của Quân chủng được triển khai dưới nhiều hình thức, biết phát huy, kết hợp giữa giáo dục pháp luật với giáo dục thường xuyên, giáo dục chính trị, giáo dục phẩm chất quân nhân…

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu trong thời gian tới, Quân chủng cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí của các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan tư pháp trong việc tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị về công tác PBGDPL; nghiên cứu, tìm những vấn đề nổi cộm trong chấp hành kỷ luật, pháp luật để đề xuất các giải pháp, biện pháp giáo dục phù hợp, kịp thời. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị cần thường xuyên nắm bắt tình hình để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đối với công tác PBGDPL. Tổ chức thực hiện công tác phổ biến PBGDPL phải linh hoạt, sáng tạo, không rập khuôn máy móc, đối tượng nào phương pháp đó. Mặt khác, Quân chủng cần làm tốt việc thông tin, tuyên truyền PBGDPL trên báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương, tích cực tham gia phản bác lại các thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Kết hợp tất cả các lực lượng, phương tiện, nội dung, tiến hành đồng bộ trên tất cả các phương diện để làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình chấp hành pháp luật Nhà mước, kỷ luật Quân đội của Quân chủng, góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website