9 giờ:17 phút Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 , 2018

Sư đoàn 372 sơ kết 5 năm hưởng ứng, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật

Ngày 19-10, Sư đoàn 372 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm hưởng ứng, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013-2018).

Sư đoàn 372 sơ kết 5 năm hưởng ứng, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật
Đại tá Ngô Quốc Chung - Chính ủy Sư đoàn 372 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân
có nhiều thành tích trong 5 năm hưởng ứng, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật.

5 năm qua, Sư đoàn 372 đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Ngày Pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn, các cơ quan, đơn vị quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng đơn vị VMTD. Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sư đoàn đã được triển khai chặt chẽ, gắn với kế hoạch giáo dục chính trị của đơn vị và tổ chức thực hiện thống nhất…

Từ năm 2013 đến nay, Sư đoàn 372 đã tổ chức được 336 buổi học tập chuyên đề giáo dục pháp luật tập trung cho 88.548 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật với sự tham gia 3.347 lượt cán bộ, chiến sĩ; sưu tầm, biên soạn 2.184 tin, bài pháp luật phát trên truyền thanh nội bộ của đơn vị; từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ.

Trong thời gian tới, Sư đoàn 372 xác định tiếp tục tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, thông tư các cấp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật hằng tháng, hằng năm; phổ biến, giáo dục các nội dung pháp luật bằng các hình thức sáng tạo, đa dạng, có hiệu quả để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, Sư đoàn VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Sư đoàn 372 đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích trong 5 năm hưởng ứng, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật.

Tin, ảnh: NGÔ THÀNH SƠN

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website