15 giờ:14 phút Thứ ba, ngày 3 tháng 11 , 2020

Tổng cục Chính trị khảo sát công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tại Sư đoàn 377

Ngày 3-11, Đoàn công tác của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Đại tá Tô Quang Hanh - Phó trưởng Phòng Báo cáo viên làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, đánh giá công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại Sư đoàn 377.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khảo sát công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tại Sư đoàn 377
Đại tá Tô Quang Hanh - Phó trưởng Phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn kết luận buổi làm việc.

Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Sư đoàn 377 đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác tuyên truyền miệng gắn với nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Thường xuyên đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Các nội dung thông tin tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú, kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế, xã hội, chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng đến với cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, cổ vũ hành động cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Công tác nắm bắt dư luận xã hội trong đơn vị ngày càng được nâng cao, góp phần định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tạo sự đồng thuận trong tập thể quân nhân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo hướng đủ về số lượng; chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; được bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách đãi ngộ và cơ sở vật chất, phương tiện.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 377 báo cáo kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên giai đoạn 2016-2020; các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn trong thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại đơn vị; đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng trên hướng biển, đảo. Cuộc khảo sát nhằm đánh giá công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên ở các đơn vị, làm cơ sở để Cục Tuyên huấn tham mưu, xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”; sửa đổi, bổ sung quy chế “Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Tin, ảnh: VŨ CƯỜNG, LÊ PHÚC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website