10 giờ:5 phút Thứ ba, ngày 25 tháng 6 , 2024

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024

Sáng 25-6, Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024. Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có thủ trưởng các cơ quan và một số phòng chức năng Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện và 208 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024 của Học viện PK-KQ.

Thi đua là động lực để Học viện Phòng không - Không quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thi đua là động lực để Học viện Phòng không - Không quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới
Thiếu tướng Bùi Đức Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện phát biểu khai mạc Đại hội.

Thi đua là động lực để Học viện Phòng không - Không quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới
Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Thi đua là động lực để Học viện Phòng không - Không quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới
Đại tá Nguyễn Quang Hưng - Chủ nhiệm Chính trị Học viện báo cáo tổng kết công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Giai đoạn 2019-2024, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị trong Học viện đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) và Phong trào TĐQT; xác định đây là một nội dung trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, quý, năm học. Công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT được tiến hành chặt chẽ ở các khâu, các bước; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” với nhiều hình thức phong phú, tạo ấn tượng và sức lan tỏa trong toàn Học viện. Hội đồng (tổ) TĐ-KT các cấp được duy trì nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế. Việc bình xét, khen thưởng tiến hành chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng người, đúng việc.

Đặc biệt, Phong trào TĐQT đã hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm là giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Giai đoạn 2019-2024, Học viện đã tập trung xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, 100% giảng viên của Học viện có trình độ đại học và sau đại học, 86,46% sau đại học, 11% là Tiến sĩ. Cùng với đó, Học viện đã làm tốt công tác xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học quân sự, hằng năm tổ chức giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cụ thể cho từng chủ biên, chủ nhiệm đề tài, sáng kiến. Giai đoạn 2019-2024, Học viện đã nghiệm thu 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 57 đề tài, sáng kiến cấp ngành; 103 đề tài, sáng kiến cấp Học viện; 243 đề tài học viên nghiên cứu khoa học; hoàn thành nghiệm thu 162 giáo trình, tài liệu dạy học. Đội tuyển Olympic các môn của Học viện tham gia thi cấp toàn quân, toàn quốc đạt 15 giải tập thể, 143 giải cá nhân…

Thi đua là động lực để Học viện Phòng không - Không quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới
Đồng chí Chính ủy Quân chủng và các đại biểu tham quan các sản phẩm, sáng kiến trưng bày tại Đại hội.
Thi đua là động lực để Học viện Phòng không - Không quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Thi đua là động lực để Học viện Phòng không - Không quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Với những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2019-2024, Học viện được nhận 1 Cờ thi đua của Chính phủ; 8 Bằng khen của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu; 4 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021-2022; 2 Cờ thi đua và 12 Bằng khen của Quân chủng PK-KQ; 7 giấy khen của UBND Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Từ năm 2019 đến nay, toàn Học viện có 90 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 298 lượt tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; 75 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa”; 4 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”; 661 lượt đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Trần Ngọc Quyến ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà Học viện PK-KQ đạt được trong giai đoạn 2019-2024. Đồng chí Chính ủy Quân chủng PK-KQ yêu cầu trong giai đoạn 2024-2029, Học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐ-KT; làm cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT, để tinh thần thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực, ý thức tự giác của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tổ chức hoạt động thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, khoa, đơn vị; chủ đề, nội dung, chỉ tiêu phải sát, đúng, có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi cao; “phát” phải đi với “động”; tập trung vào những khâu khó, mặt yếu. Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, đề án, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Quân chủng về công tác giáo dục, đào tạo, nhất là Đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo giai đoạn 2021-2023”, gắn với phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; tập trung chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục; chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua, khuyến khích những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; kết hợp chặt chẽ Phong trào TĐQT với các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng phát động. Thường xuyên gắn chặt thi đua với khen thưởng, phát huy tác dụng của công tác khen thưởng để động viên, thúc đẩy Phong trào TĐQT ngày càng phát triển. Quan tâm xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Thực hiện khen thưởng phải chính xác, khách quan, công bằng, đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn quy định…

Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024
Thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Tại Đại hội, Học viện PK-KQ đã công bố quyết định đề nghị Quân chủng khen thưởng 2 tập thể, 2 cá nhân; đồng thời trao thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website