9 giờ:48 phút Thứ ba, ngày 9 tháng 11 , 2021

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội

Sáng 9-11, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội (13-11-1961/13-11-2021). Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và đại diện lãnh đạo, chỉ huy, UBKT Đảng ủy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, nhà máy trực thuộc Quân chủng khu vực phía Bắc.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân chủng, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, ngày 13-11-1961, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 30 về một số vấn đề về tổ chức đảng trong Quân đội. Bộ Chính trị nhấn mạnh: Cần tổ chức UBKT các cấp của Đảng trong Quân đội. Việc thành lập UBKT các cấp của Đảng trong Quân đội theo đúng những quy định về quyền hạn, nhiệm vụ và cách làm việc của UBKT ghi trong Điều lệ Đảng. UBKT Đảng trong Đảng bộ Quân đội được tổ chức thành lập từ cấp Trung đoàn và tương đương đến Quân ủy Trung ương. Từ đó, ngày 13-11-1961 trở thành Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội.

Là một bộ phận của Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội; trải qua hơn 55 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân chủng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân chủng PK-KQ luôn được củng cố, kiện toàn cả về số lượng, tổ chức biên chế. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Quân chủng và trực tiếp tiến hành có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân chủng PK-KQ; góp phần đấu tranh, bảo vệ đường lối, quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lâm Quang Đại ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, nhân viên Ngành Kiểm tra Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân chủng PK-KQ đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân chủng tiếp tục nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể hóa vào hoạt động kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân chủng đạt hiệu quả thiết thực; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quy chế và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, chỉ huy. UBKT các cấp làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tích cực, chủ động nắm tình hình, phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng, phòng ngừa vi phạm, không để bị động, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; thường xuyên củng cố, kiện toàn UBKT và cơ quan UBKT bảo đảm hoạt động vững mạnh, có nền nếp, đủ năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội
Đồng chí Chính ủy Quân chủng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho các cá nhân tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, UBKT Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 32 cá nhân thuộc Đảng bộ Quân chủng PK-KQ vì đã có nhiều đóng góp vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website