9 giờ:21 phút Thứ hai, ngày 10 tháng 12 , 2018

Nhiều biện pháp đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Bộ Tham mưu

Xác định Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; những năm qua, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Bộ Tham mưu đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tích cực nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu, tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiều biện pháp đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Bộ Tham mưu
Thủ trưởng Bộ Tham mưu trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
trong Phong trào TĐQT, giai đoạn 2013-2018. Ảnh:
KIỀU TUẤN

Theo Đại tá Phạm Đăng Hoạt - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu, những năm qua, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện Quy chế lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng (TĐ, KT) và triển khai đồng bộ, có nền nếp Phong trào TĐQT. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế; từng cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch hoạt động công tác TĐ, KT và Phong trào TĐQT của cấp mình. Mỗi phong trào, đợt thi đua đều có chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, đã gắn Phong trào TĐQT với việc thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn như: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, xây dựng cho mỗi quân nhân có phẩm chất, đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, luôn lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo chức năng làm trọng tâm; chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến đồng thời ở cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; tạo sự chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ công tác TĐ, KT và Phong trào TĐQT. Đây là một trong những biện pháp quan trọng để nêu gương và động viên tinh thần bộ đội. Cùng với đó, tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, rút ra những kinh nghiệm chỉ đạo chung để xây dựng các phòng, ban, đơn vị tiến bộ đồng đều vững chắc.

Được biết, từ năm 2013 đến nay, Bộ Tham mưu đã phát động 22 đợt thi đua lớn cùng với nhiều đợt thi đua đột kích, cao điểm, tạo ra bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu của các đợt thi đua được xác định phù hợp, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Trong đó có nhiều phong trào, nhiều đợt thi đua cao điểm đạt hiệu quả cao, làm chuyển biến và nâng cao chất lượng tổng hợp về SSCĐ, QLVT, QLĐHB, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Qua đó, đã động viên được mọi tổ chức, mọi lực lượng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Đối với nhiệm vụ trung tâm, Đảng ủy Bộ Tham mưu đã tập trung vào việc nâng cao trình độ, chất lượng tham mưu, đề xuất đúng, trúng với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh về các nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới và nội địa. Tổ chức duy trì nền nếp, chế độ SSCĐ từ Sở chỉ huy Quân chủng đến các đơn vị chặt chẽ, nghiêm túc, tăng cường các biện pháp QLVT, QLĐHB không để bị bất ngờ, lỡ thời cơ.

Qua tổng kết Phong trào TĐQT 5 năm (2013 - 2018), Bộ Tham mưu luôn dẫn đầu khối các cơ quan Quân chủng, được nhận nhiều cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng trong các hoạt động. Nhiều cơ quan, đơn vị được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng, có 2 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; có 88 lượt tập thể đạt “Đơn vị Quyết thắng”, 189 lượt tập thể đạt “Đơn vị tiên tiến”; có 563 lượt cá nhân đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 3.218 lượt cá nhân đạt “Chiến sĩ tiên tiến” và nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen trên các mặt công tác.

Để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐ, KT và Phong trào TĐQT trong thời gian tới; Đảng ủy Bộ Tham mưu xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung thi đua tập trung vào xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, hoàn thành nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, huấn luyện giỏi, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, làm chuyển biến dứt điểm khâu yếu, mặt yếu. Bên cạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức mọi lực lượng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, công bằng, chính xác; đề cao tính tích cực, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, phát huy vai trò xung kích của đoàn thanh niên và các tổ chức quần chúng, làm cho các phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Bộ Tham mưu VMTD.

QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website